Informacje ogólne

Start i meta biegów zlokalizowane będą przy Dworku Gościnnym, Park Górny 7.

Jak się zapisać:

  • Uczestnikiem zawodów Mini Biegi w Szczawnicy zostać może każde dziecko do 17. roku życia, które zostanie zgłoszone do zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego.
  • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną na stronie www.zapisy.strefaprzygod.pl
  • Zapisy na Mini Biegi w Szczawnicy rozpoczniemy 8 grudnia 2019 roku.
  • Zapisy na biegi potrwają do 20 kwietnia 2020 roku lub do wypełnienia limitu miejsc 500 uczestników. Jeśli do 20 kwietnia nie wypełni się limit 500 miejsc, na biegi będzie można zapisać się także w Biurze Zawodów.
  • Po wyczerpaniu limitu zgłoszeń 500 miejsc listy startowe zostaną zamknięte!
  • Zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun podając w czasie zapisu swoje dane i dane dziecka.

Kategorie wiekowe:

W ramach zawodów dzieci będą startowały w następujących kategoriach wiekowych:

D0 – do 3 lat (2019 – 2017) – dystans ok. 100 m;

D1 – 4-5 lat (2016 – 2015) – dystans ok. 300 m;

D2 – 6-7 lat (2014 – 2013) – dystans ok. 300 m;

D3 – 8-9 lat (2012 – 2011) – dystans ok. 600 m;

D4 – 10-11 lat (2010 – 2009) – dystans ok. 800 m;

D5 – 12-13 lat (2008 – 2007) – dystans ok. 1 km;

D6 – 14-15 lat (2006 – 2005) – dystans ok. 2 km;

D7 – 16-17 lat (2004 – 2003) – dystans ok. 2 km;