Ogólne informacje

Biuro zawodów będzie zlokalizowane na górnej płycie parkingu nad Dunajcem.

Impreza odbędzie się w formie gry miejskiej/terenowej dla dzieci z rodzicami.

 
 
 

Jak się zapisać:

  • Uczestnikiem zawodów Mini Biegi w Szczawnicy zostać może każde dziecko do 17. roku życia, które zostanie zgłoszone do zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego.
  • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną na stronie www.zapisy.strefaprzygod.pl
  • Zapisy na Mini Biegi w Szczawnicy rozpoczniemy 5 października 2020 roku.
  • Zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun podając w czasie zapisu swoje dane i dane dziecka.
 

Kategorie wiekowe:

Gra terenowa będzie miała charakter rodzinny, bez rywalizacji i klasyfikacji. Każde dziecko otrzyma upominek.