Informacje ogólne

Start i meta biegów zlokalizowane będą przy Dworku Gościnnym, Park Górny 7.

Agenda wydarzenia:

8:30 – 12:00 Praca Biura zawodów.

Pakiety będzie można odbierać również w czasie działania biura zawodów Biegów w Szczawnicy w piątek (14:00-22:30), sobota (6:00-11:00).

10:00 – 13:00 Czas trwania zawodów

 

Harmonogram startów:

10:00 – 13:00 Czas trwania zawodów

Start poszczególnych kategorii. Prosimy być gotowym do startu na ok 5 minut przed startem.

10:00 – Start kategorii D0 (2018-2016) 

10:20 – Start kategorii D1 (2015-2014) 

10:40 – Start kategorii D2 (2013-2012) 

11:00 – Start kategorii D3 (2011-2010) 

11:20 – Start kategorii D4 (2009-2008) 

11:40 – Start kategorii D5 (2007-2006) 

12:00 – Start kategorii D6 (2005-2004) 

12:20 – Start kategorii D7 (2003-2002) 

13:00 Zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców.

Jak się zapisać:

 • Uczestnikiem zawodów Mini Biegi w Szczawnicy zostać może każde dziecko do 17. roku życia, które zostanie zgłoszone do zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną na stronie www.mini.biegiwszczawnicy.pl.
 • Zapisy na Mini Biegi w Szczawnicy rozpoczniemy 18 lutego 2019 roku.
 • Zapisy na biegi potrwają do 20 kwietnia 2019 roku lub do wypełnienia limitu miejsc 300 uczestników. Jeśli 20 kwietnia nie wypełni się limit miejsc, na biegi będzie można zapisać się w Biurze Zawodów – w Dworku Gościnnym, od piątku 26.04 od godziny 12:00.
 • Po wyczerpaniu limitu zgłoszeń 300 miejsc listy startowe zostaną zamknięte!
 • Zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun podając w czasie zapisu swoje dane i dane dziecka.

Kategorie wiekowe:

W ramach zawodów dzieci będą startowały w następujących kategoriach wiekowych:

D0 – do 3 lat (2018 – 2016) – dystans ok. 100 m;

D1 – 4-5 lat (2015 – 2014) – dystans ok. 300 m;

D2 – 6-7 lat (2013 – 2012) – dystans ok. 300 m;

D3 – 8-9 lat (2011 – 2010) – dystans ok. 600 m;

D4 – 10-11 lat (2009 – 2008) – dystans ok. 800 m;

D5 – 12-13 lat (2007 – 2006) – dystans ok. 1 km;

D6 – 14-15 lat (2005 – 2004) – dystans ok. 2 km;

D7 – 16-17 lat (2003 – 2002) – dystans ok. 2 km;

Opłata startowa: 

 • Opłata startowa wynosi 10 zł.
 • Opłata startowa w całości przekazana będzie na Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy. Celem organizacji jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
 • Opłatę startową za udział w zawodach można wnieść poprzez system płatności on-line na stronie zapisów, przekierowujący do strony przelewy24.pl lub uiścić przelewem na konto:
 • PLN
  95 1140 2004 0000 3202 7721 0296
  (mBank)
  Fundacja Strefa Przygód, Staw II 12/17, 62-420 Strzałkowo

Tytuł wpłaty: [nazwa biegu] + [imię i nazwisko Uczestnika/Uczestników]
*(przy wpłatach za więcej niż 3 osoby prosimy listę osób przesłać mailem)